DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiksel İstatistik II IEM   733 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülsen KIRAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin istatistiğin matematiksel yapısı ile uygulamaları arasındaki ilişkiyi kurabilmelerini sağlamak ve örnekleme tekniklerinin, hipotez testlerinin, varyans analizi, regresyon ve korelasyon analizinin temel teorisini anlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, örnekleme teorisinin ana esasları, tahmin teorisi, aralıkla tahmin, hipotez testleri ve testin gücü, varyans analizi konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Önemli kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarının teorik yapısının çözümler.
2) Temel bilimlere (Matematik, Fizik, Kimya) ilişkin bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
3) Sıklık dağılımlarının teorik yapısının matematiksel olarak belirler.
4) Tahmin yöntemlerinin etkin olarak kullanabilme becerisi kazanır.
5) Çok değişkenli normal dağılımı kullanarak problemlere çözüm bulabilme becerisi kazanır.
6) Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi kazanır.
7) İstatistiksel dağılımların matematiksel yapısının güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme becerisine sahip olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürekli Olasılık Dağılımları ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
2 Örnekleme Dağılımları ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
3 Rassal Değişkenlerin Fonksiyonları ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
4 İstatistiksel Tahminleme ve Karar alma teorisi ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
5 Noktasal Tahmin , Maksimum olabilirlik yöntemi ile tahmin ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
6 Momentler yöntemi ile tahmin, ortalama hata karesi ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
7 konu tekrarı ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
8 Ara Sınav ilgili bölümler kitaptan okunmalı Yazılı Sınav
9 Tahmincilerin özellikleri, sapmasız, yakınsak ve yeterli tahminciler ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
10 aralıkla tahmin, topluluğun ortalama ve varyansı için güven aralığı ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
11 ortalamalar ve oranlar farkı için güven aralığı,varyans için güven aralığı ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
12 Ödev Sunumları ilgili bölümler kitaptan okunmalı Soru-Cevap
Ödev
13 test teorisi , basit ve bileşik hipotezlerin testi ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
14 1. ve 2. tip hata testi, güç fonksiyonu ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
15 olabilirlik testi , ki-kare testi ilgili bölümler kitaptan okunmalı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar