DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiksel İstatistik I IEM   732 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı olasılık ve matematiksel istatistikte kullanılan teknik ve temel sonuçların öğrenciye kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği olasılık, kesikli rasgele değişkenler, sürekli rasgele değişkenler ile bu kavramların matematiksel ve istatistiksel özellikleri, en çok olabilirlik tahmin yöntemidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel olasılık kavramlarını açıklar
2) Kesikli rasgele değişkenlerin matematiksel ve istatistiksel özelliklerini ayırt eder
3) Sürekli rasgele değişkenlerin matematiksel ve istatistiksel özelliklerini ayırt eder
4) Kesikli ve sürekli rasgele değişkenleri kullanarak gerçek hayattaki verileri modeller
5) Tahmin teorisinin temellerini ve gerçek hayattaki uygulamalarını açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Saymanın temel prensipleri Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
2 Koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes teoremi Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Problem Çözme
3 Kesikli olasılık dağılımları ve beklenen değerleri Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Bazı kesikli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Bazı kesikli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Problem Çözme
6 Bağımsız rasgele değişkenlerin doğrusal fonksiyonları, çok değişkenli kesikli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Genel tekrar Konu tekrarı Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Konu tekrarı Yazılı Sınav
9 Sürekli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Sürekli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Sürekli dağılımlar ve bazı özel sürekli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Problem Çözme
12 Sürekli dağılımlar ve bazı özel sürekli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Normal dağılım ve sürekli dağılımlarda tahmin Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Merkezi limit teoremi ve kesikli dağılımlar için yakınsamalar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Momentler ve moment çıkaran fonksiyonları Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar