DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller I IEM   721 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Seda ŞENGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler, bağımlı değişkeni iki değerli, sıralı, nominal, sayma, ardışık, sansürlü veya kırpılmış olan regresyon modellerini kavrar. Öğrenciler, bu modellerle ilgi uygulamalar yapar ve elde edilen sonuçları yorumlar.
Dersin İçeriği
Sınırlı Bağımlı Değişkenli modeler de kullanılan verilerin yapısı, Sınırlı Bağımlı Değişkenli modellerin yapısı, Doğrusal Olasılık Modeli, binomial probit, binomial logit, Sıralı probit, sıralı logit , multinomial probit, multinominal logit, etc.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci sınırlı bağımlı değişkenli modelerde kullanılan verilerin yapısını kavrar.
2) Öğrenciler bağımlı değişkeni sansürlü, iki değerli, sıralı, nominal, sayma olan regresyon modellerini kavrar
3) Öğrenciler bağımlı değişkeni sansürlü, iki değerli, sıralı, nominal, sayma olan regresyon modellerini uygular.
4) Öğrenciler Sınırlı Bağımlı değişkenli modellerle ilgili uygulama yapar.
5) Öğrenciler Sınırlı Bağımlı değişkenli modellerle ilgili elde edilen analiz sonuçlarını yorumlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modellerde kullanılan verilerin yapısı İlgili Okuma Anlatım
2 Sınırlı Bağımlı Değişkenli modeller ve En küçük Kareler tahmin Edicisi İlgili Okuma Anlatım
3 Doğrusal Olasılık Modeli,İki değerli probit, iki değerli l logit İlgili Okuma Anlatım
4 Doğrusal Olasılık Modeli, binomial probit,binomial logit İlgili Okuma veveri seti oluşturma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Doğrusal Olasılık Modeli, binomial probit,binomial logit İlgili Okuma, problem seti ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Sıralı Probit modeli ve Sıralı Logit Modeli İlgili Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Sıralı Probit modeli ve Sıralı Logit Modeli İlgili Okuma, problem seti ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
9 Multinominal Probit modeli ve Multinominal Logit Modeli İlgili Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Multinominal Probit modeli ve Multinominal Logit Modeli İlgili Okuma, problem seti ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Ardışık Probit Modeli ve Ardışık Logit Modeli İlgili Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Ardışık Probit Modeli ve Ardışık Logit Modeli İlgili Okuma, problem seti ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Bivariate Probit ve Bivariate Logit Modelleri İlgili Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Bivariate Probit ve Bivariate Logit Modelleri İlgili Okuma, problem seti ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Koşullu Probit ve Koşullu Logit Modelleri İlgili Okuma, problem seti ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar