DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiksel İktisat II IEM   708 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere makro ekonomik analizin analitik yöntemleri ve kantitatif tekniklerini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders Konuları ve Metodoloji: Temel kavramlar, yöntemler ve makroekonomideki son gelişmeler; Durağan Makroekonomik Modeller ve Karşılaştırılmalı Durağanlık Analizi; Dinamik Analize Giriş; Rasyonel Beklentiler ve Makroekonomik Dalgalanmaların Alternatif Teorileri; Optimum Kontrol Teorisine Bir Giriş ve Temel Büyüme Modelleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci makro-ekonomik analizin temel ögeleri ve kullanılan matematiksel teknikleri kavrar.
2) Temel makro-ekonomik modellerin karşılaştırmalı durağanlık analizini yapar.
3) Dinamik makro-ekonomik modellerin temel ayırt edici özelliklerini öğrenir.
4) Basit rasyonel beklentiler modellerinin dinamik çözümlemelerini kavrar.
5) Başlıca büyüme modellerinin temel çözümlemelerine aşina olur.
6) Elde edilen sonuçları iktisadi olarak yorumlama becerisi kazanır.
7) Üretim ve istihdamdaki dalgalanmalar ve uzun dönem büyümeye ilişkin ampirik analizlerde kullanılan temel kantitatif tekniklere (ekonometri ) aşina olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Konuları İlgili Okuma ve Problem Seti
2 Yöntem İlgili Okuma ve Problem Seti
3 Yöntem İlgili Okuma ve Problem Seti
4 Durağan Makroekonomik Modeller ve Karşılaştırılmalı Durağanlık Analiziı İlgili Okuma ve Problem Seti
5 Durağan Makroekonomik Modeller ve Karşılaştırılmalı Durağanlık Analiziı İlgili Okuma ve Problem Seti
6 Dinamik Analize Giriş İlgili Okuma ve Problem Seti
7 Dinamik Analize Giriş İlgili Okuma ve Problem Seti
8 Ara Sınav Soru Çözümü
9 Uyarlanan Bekleyişler ve Cagan Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti
10 Uyarlanan Bekleyişler ve Cagan Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti
11 Rasyonel Bekleyişler: Özellikleri ve Çözümlemesi İlgili Okuma ve Problem Seti
12 Makroekonomik Dalgalanmaların Alternatif Teorileri İlgili Okuma ve Problem Seti
13 Makroekonomik Dalgalanmaların Alternatif Teorileri İlgili Okuma ve Problem Seti
14 Optimum Kontrol Teorisine Bir Giriş ve Temel Büyüme Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
15 Optimum Kontrol Teorisine Bir Giriş ve Temel Büyüme Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru Çözümü

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar