DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiksel İktisat I IEM   707 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere mikro ekonomik analizin analitik yöntemleri ve kantitatif tekniklerini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders Konuları ve Metodoloji, Piyasa Teorisi ve Türleri, Tüketici Teorisi ve Talep Analizi, Üretici Teorisi ve Arz Analizi, Refah Ekonomisine Giriş, Doğrusal Programlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler mikro-ekonomik analizin temel ögeleri ve kullanılan matematiksel teknikleri kavrar.
2) Kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon ve karşılaştırılmalı durağanlık analizini yapar.
3) Elde edilen çözümlemeleri iktisadi olarak yorumlama becerisi kazanır.
4) Talep, maliyet ve arz kararları ampirik analizinde kullanılan temel kantitatif tekniklere (ekonometri ve doğrusal programlama) aşina olur.
5) Piyasalar çerçevesinde kar ve maliyet çözümlemelerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Konuları ve Yöntem İlgili Okuma ve Problem Seti
2 Yöntem İlgili Okuma ve Problem Seti
3 Yöntem İlgili Okuma ve Problem Seti
4 Piyasa Teorisi ve Türleri -Çıktı Yaklaşımı İlgili Okuma ve Problem Seti
5 Piyasa Teorisi ve Türleri -Çıktı Yaklaşımı İlgili Okuma ve Problem Seti
6 Tüketici Teorisi ve Talep Analizi İlgili Okuma ve Problem Seti
7 Tüketici Teorisi ve Talep Analizi İlgili Okuma ve Problem Seti
8 Ara Sınav Soru Çözümü
9 Üretici Teorisi ve Arz Analizi-I İlgili Okuma ve Problem Seti
10 Üretici Teorisi ve Arz Analizi-I İlgili Okuma ve Problem Seti
11 Üretici Teorisi ve Arz Analizi-II İlgili Okuma ve Problem Seti
12 Üretici Teorisi ve Arz Analizi-II İlgili Okuma ve Problem Seti
13 Refah Ekonomisine Giriş İlgili Okuma ve Problem Seti
14 Doğrusal Programlamaya Giriş İlgili Okuma ve Problem Seti
15 Tekrar İlgili Okuma ve Problem Seti
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru Çözümü

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar