DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometride Ekoller II IEM   706 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonometrik konuları teorik olarak genişletebilme ve Modelleri Gerçeğe Uyarlama yapabilme ile İktisadi verilerin konometrik değerlendirmelerini yapabilme, yorumda bulunabilme, temel hesap ve formülasyonları ekonometrik sonuçları kullanabilme becerilerini vermek, muhakemeyi geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında ekonometrik teori ve ekonometrik model kavramları, ekonometrik çalışmalarda veriler ve ölçüm yöntemleri, tahmin yöntemleri ve tahmin edicinin özellikleri ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) uygun İstatistiksel yöntemleri tanımlayabilecek ve listeleyebilecekler
2) alternatif yöntemleri örneklendirebilecekler
3) lternatif yöntemleri kullanarak öngörü yapabilecekler
4) uygun istatistiksel yöntemler arasında mukayese yapabilecekler
5) ileriye yönelik çıkarımlarda bulunabilecekler
6) Bilim ile ekonometrik yöntemler arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilme.
7) Ekonometri disiplinine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme.
8) Ekonometrik kavramları açıklayabilme.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eşanlı Denklem Modelleeri, Vektör Otoregresif Modeller Econometric Methods, J. Johnston ve J. Dinardo, Fourth Editions. Anlatım
2 Vektörel Hata Düzeltme Modelleri, Eşzamanlı Yapısal Eşitlik Modelleri Econometric Methods, J. Johnston ve J. Dinardo, Fourth Editions. Anlatım
Tartışma
3 Yapısal Denklemlerin Tahmini, Durağan Olmayan Değişkenler, Sistem Tahmini Yöntemleri Econometric Methods, J. Johnston ve J. Dinardo, Fourth Editions. Anlatım
Tartışma
4 Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi, Momentler metodu, moment problemi olarak OLS Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Tartışma
5 GMM ve Ortogonallik Durumu, GMM tahmincisinin dağılımı Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
6 Hesaplamalı Yoğun Yöntemlerden smorgasbord Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
7 Monte Carlo Metodları ve Permütasyon Testleri, Bootstrap Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Parametrik Olmayan Yoğunluk Tahmini, Parametrik Olmayan Regresyon Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
10 Panel Veri, Panel Verinin Kaynakalrı ve Tİpleri Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
11 Tahmin Edicilerin İçinde ve Arasında Birleşimi Olarak Rasgele Etkiler Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
12 A Wu-Hausman Test Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
13 Kesikli ve Sınırlı Bağımlı Değişken Modeller Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
14 Olasılıklı Modelin Formülasyonu Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
15 Genel Tekrar ve sayısal Problem Çözümü Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar