DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Ekonometri I IEM   703 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi ilişkilerin ekonometrik yöntemlerle modellenmesi, bilgisayar programıyla uygulanması ve bu modellerin yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İki-değişkenli regresyon modeli, çok değişkenli regresyon modeli, kukla değişkenli regresyon modeli, çoklu doğrusallık, değişen varyans ve otokorelasyon ile ilgili Eviews programı uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İki değişkenli regresyon tahmininin yapılması ve yorumlanması
2) Çok değişkenli regresyon tahmininin yapılması ve yorumlanması
3) Kukla değişken regresyon tahmininin yapılması ve yorumlanması
4) Çoklu doğrusallık sorununun tespiti ile ilgili testlerin yapılması ve sorunun çözümüne yönelik düzeltici önlemlerin uygulanması
5) Değişen varyans sorununun tespiti ile ilgili testlerin yapılması ve sorunun çözümüne yönelik düzeltici önlemlerin uygulanması
6) Otokorelasyon sorununun tespiti ile ilgili testlerin yapılması ve sorunun çözümüne yönelik düzeltici önlemlerin uygulanması
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İki değişkenli regresyon modeli tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Hipotez testleri ve ANOVA Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Farklı fonksiyonel formlardaki regresyon modellerinin tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Devam: Farklı fonksiyonel formlardaki regresyon modellerinin tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Çok değişkenli regresyon modeli tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Genel anlamlılık ve katsayılarda kısıt testleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Chow yapısal kırılma testi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders içeriğinin çalışılması Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
9 Kukla değişken regresyon modelinin tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Mevsimsel kukla değişken modellerinin tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Çoklu doğrusallığın tespitine yönelik testler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Çoklu doğrusallık sorununun çözümüne yönelik düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Değişen varyansın tespitine yönelik testler ve düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Otokorelasyonun tespitine yönelik testler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Otokorelasyon sorununun çözümüne yönelik düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak okuma Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar