DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometri II IEM   702 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Seda ŞENGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Ekonometri, Matematik veya İstatistik lisans bölümlerinden mezun olmuş öğrencilere ekonometri yöntemlerini ileri düzeyde öğretmektir.
Dersin İçeriği
Çoklu doğrusal regresyon modeli, en küçük kareler kestirimi, ekk tahmin edicilerinin sonlu örneklem özellikleri, asimptotik özellikler. Fonksiyonel biçim ve yapısal değişiklik; ikili değişkenler, yapısal kırılmanın modellenmesi ve testi, model istikrar testi. Doğrusal olmayan regresyon modelleri, genelleştirilmiş regresyon modeli, değişen varyans sorunu, çoklu bağıntı, panel veri modelleri, regresyon denklemeleri sitemi, eşanlı denklemler modeli, en çok olabilirlik kestirimi, gecikmeli değişkene sahip modeller, zaman serisi modelleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Temel ekonometri bilgisini ileri düzeye taşır
2) Öğrenci iktisadi problemleri ekonometrik olarak yorumlar.
3) Öğrenci ileri ekonometri konularını öğrenir.
4) Öğrenci ekonometrik model kurabilir.
5) Öğrenci ekonometrik modeli analiz edebilir ve yorumlayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli ve Doğrusal Hipotez Testleri Tekrarı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
2 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinden Sapmalar : Çoklu Doğrusal Bağlantı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
3 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinden Sapmalar : Otokorelasyon Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinden Sapmalar : Değişen Varyans Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinden Sapmalar : Genel Tekrar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Yapısal değişiklik ve Chow Testi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Makale çalışması Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Yapısal değişiklik ve İki Değerli (Dummy) Değişkenler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Çok Denklemli Ekonometrik Modeller: Yapısal Model ve İndirgenmiş Kalıp Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller: Yapısal Model Üzerinden Belirlenebilmenin İncelenmesi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller: İndirgenmiş Kalıp Üzerinden Belirlenebilmenin İncelenmesi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller: İndirgenmiş Kalıp Üzerinden Belirlenebilmenin İncelenmesi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Makale çalışması Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Makale çalışması Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar