DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometride Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik IEM   766 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, a) Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenme b) Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenme d) Bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme e) Araştırma raporu hazırlamayı öğrenme f) Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme
Dersin İçeriği
Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini öğrenir.
2) 2. Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenir.
3) 3. Bilimsel metinleri okur, anlar ve veri analizi yapabilir.
4) 4. Araştırma raporu hazırlamayı öğrenir.
5) 5. Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik dışı davranışları önleyebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)