DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri Kavramı ve Veri Elde Etme Yöntemleri kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
2 Veri Analizinde Kullanılacak İstatistiksel Tekniğin Seçimi kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 bilgisayar paket programlarının kısa tanıtımı (SPlus, SPSS, Minitab) kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 bilgisayarda veri işlemleri kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 bilgisayarda veri işlemleri kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Betimsel İstatistikler kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 İki Grup Karşılaştırması için Testler kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Yazılı Sınav
9 Varyans Analizi kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Parametrik Olmayan Testler kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 ödev sunumları kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Bireysel Çalışma
Ödev
12 Doğrusal Regresyon ve Korelasyon Analizi kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Faktör Analizi kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Kümeleme Analizi kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 ödev sunumları kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar