DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Analiz IEM   761 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülsen KIRAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma sürecinin önemli bir aşamasını oluşturan veri analizini doğru ve gereklerine uygun yapabilmek ve bulguları doğru yorumlayabilmek, incelenen olay hakkında değerlendirmeler yapabilmenin vazgeçilmez bir zorunluluğudur. Bunun yanında iş dünyasında her gün sayısız problemle karşılaşılmakta ve bu problemler çözüm beklemektedir. Çoğunlukla elde edilen verilerin analizi sonucunda problemler çözüme ulaştırılabilmektedir. Bu dersin amacı, incelenen olayla ilgili verileri doğru bir şekilde elde etme, çeşitli filtrelerden geçirerek analize hazır hale getirme ve SPSS, Minitab , SPLUS programlarından yararlanarak, amaca en uygun yöntemlerle verileri analiz ederek yorumlayabilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, veri kavramı ve veriyi tanıma, amaca uygun olarak seçilecek istatistiksel analizler ve bu bağlamda betimsel istatistikler, iki ve/veya ikiden fazla grup karşılaştırmaları için testler, parametrik olmayan testler, korelasyon ve regresyon analizi ve çok değişkenli istatistiksel analizlerden faktör, kümeleme analizleri konuları işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiksel analiz tekniklerine ilişkin bilgileri uygulama becerisi kazanır.
2) Verileri analiz eder.
3) Deney yapma ve tasarlama becerisi kazanır.
4) İlgili daldaki problemleri tanımlar.
5) Problemleri formüle eder ve çözer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)