DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yöneylem Araştırması II IEM   712 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ersin KIRAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lineer modeller ve Çok değişkenli istatistik dersleri için gerekli matris bilgisini vermek.
Dersin İçeriği
Temel matris kural ve kavramları, bir matrisin kolon uzayı , sıfır uzayı, alt uzayı ve eşelon formu, mxn tipindeki matrislerin g-tersi, Denklem sistemlerinin çözümü, Matris türevi, pozitif definit ve n.n.d. matrislerin özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik, istatistik ve yöneylem araştırması bilgilerini İşletme problemlerine uygulama becerisi kazandırır.
2) İşletmelerde karşılaşılan karar problemlerinin matematiksel modelini oluşturur.
3) Uygun modelleri kullanarak karmaşık işletme problemlerinin optimum çözümünü elde eder.
4) Elde edilen çözümlerin analizini yaparak sonucu yorumlar
5) Problemi analiz ederek çözüm için kullanılması gereken uygun yöntemi belirleyip kullanabilme becerisi kazandırır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)