DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiksel İktisat II IEM   708 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere makro ekonomik analizin analitik yöntemleri ve kantitatif tekniklerini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders Konuları ve Metodoloji: Temel kavramlar, yöntemler ve makroekonomideki son gelişmeler; Durağan Makroekonomik Modeller ve Karşılaştırılmalı Durağanlık Analizi; Dinamik Analize Giriş; Rasyonel Beklentiler ve Makroekonomik Dalgalanmaların Alternatif Teorileri; Optimum Kontrol Teorisine Bir Giriş ve Temel Büyüme Modelleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci makro-ekonomik analizin temel ögeleri ve kullanılan matematiksel teknikleri kavrar.
2) Temel makro-ekonomik modellerin karşılaştırmalı durağanlık analizini yapar.
3) Dinamik makro-ekonomik modellerin temel ayırt edici özelliklerini öğrenir.
4) Basit rasyonel beklentiler modellerinin dinamik çözümlemelerini kavrar.
5) Başlıca büyüme modellerinin temel çözümlemelerine aşina olur.
6) Elde edilen sonuçları iktisadi olarak yorumlama becerisi kazanır.
7) Üretim ve istihdamdaki dalgalanmalar ve uzun dönem büyümeye ilişkin ampirik analizlerde kullanılan temel kantitatif tekniklere (ekonometri ) aşina olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)