DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halkla İlişkiler EGT   702 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir ülkenin eğitim sistemini bir bütün olarak analiz ve sentez etmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Halkla ilişkiler, eğitim örgütlerinin işleyişi ile ilgili çalışma ve uygulama alanıdır ve eğitimin amaç ya da hedefleriyle ilgilidir. Bu amaç ya da hedefler, eğitim kurumlarının yönetimini desteklemek için gerekli olan yönlendirme duygusunu sağlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halkla ilişkiler programlarının geliştirilmesinde stratejik yönetim ilkelerinin uygulanmasını incelemek.
2) Bir örgüt ve kilit paydaşları arasında içten ve dıştan bir yönetim işlevi olarak halkla ilişkilerin vurgulanması
3) Temel ilkeleri birincil halkla ilişkiler uygulama uzmanlıklarında incelemek
4) Halkla ilişkiler uygulayıcısı akademisyen arasında arasında köprü kurmak.
5) Dünya genelindeki hükümetlerde sunulan sürekli artan fırsatlar hakkında bilgi sahibi olmak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eğitim bilimleri lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel bir makaleyi değerlendirir.
X
4
Eğitim bilimleri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Eğitim bilimleri kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde eğitim bilimleri alanından mezun olan bireylere rehberlik eder
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Eğitim bilimleri alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar
X
12
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halkla ilişkilere giriş Güncel alanyazın Anlatım
2 Halkla ilişkilerin tarihi Güncel alanyazın Anlatım
3 Günümüzde halkla ilişkiler Güncel alanyazın Anlatım
4 Halkla ilişkiler uygulamaları Güncel alanyazın Anlatım
5 Halkla ilişkiler yönetimi Güncel alanyazın Anlatım
6 Halkla ilişkiler yönetiminde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri. Güncel alanyazın Anlatım
7 İletişim becerileri Güncel alanyazın Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Anlatım
Yazılı Sınav
9 Halkla ilişkiler uygulamaları ve etik Güncel alanyazın Anlatım
10 Bilgi sistemleri yönetimi Güncel alanyazın Anlatım
11 Örgüt kültürü Güncel alanyazın Anlatım
12 Örgütsel davranış Güncel alanyazın Anlatım
13 Örgütte çatışma Güncel alanyazın Anlatım
14 Örgütte çatışma yönetimi Güncel alanyazın Anlatım
15 Örgütte değerler Güncel alanyazın Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar