DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örneklerle Eleştirel Düşünme Öğretimi EPÖ   775 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Birsel AYBEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri eleştirel düşünme öğretimi konusunda bilgilendirerek onlarda eleştirel düşünme becerilerini örnek ve uygulamalarla geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Düşünme, Eleştirel düşünme, Eleştirel düşünme becerileri, Eleştirel düşünmede öğretmenin rolü, Eleştirel düşünme öğretiminde kullanılan yaklaşımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eleştirel düşünme kavramının önemini açıklar.
2) Eleştirel düşünen bireylerin sahip olması gereken becerileri kavrar.
3) Eleştirel düşünme becerilerini günlük hayatta uygular.
4) Eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasında formal ve informal eğitimin önemini kavrar.
5) Eleştirel düşünme öğretiminde kullanılan yaklaşımları analiz eder
6) Eleştirel düşünme öğretiminde kullanılan yaklaşımlarla ilgili örnekler hazırlar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eğitim bilimleri lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel bir makaleyi değerlendirir.
4
Eğitim bilimleri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Eğitim bilimleri kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde eğitim bilimleri alanından mezun olan bireylere rehberlik eder
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
9
Eğitim bilimleri alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar
X
12
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Düşünme, düşünme çeşitleri ve eleştirel düşünme kavramı Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Eleştirel düşünen bireylerin sahip olması gereken beceriler Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
3 Eleştirel düşünmeyi etkileyen kalıtımsal ve çevresel faktörler Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasında öğretmenin rolü Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması
5 Eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasında kullanılabilecek strateji, yaklaşım, yöntem ve teknikler Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
6 Eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasında sınıfın psikolojik ortamının önemi Her öğrencinin okullarda öğretmenlerle konuyla ilgili görüşme yapması ve dersini gözlemesi Bireysel Çalışma
7 Eleştirel düşünmenin beceri temelli olarak öğretilmesine yönelik etkinlikler Her öğrencinin beceri temelli bir etkinlik hazırlaması ve okulda uygulaması Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ödev teslimi/Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Eleştirel düşünmenin konu temelli olarak öğretilmesine yönelik etkinlikler Her öğrencinin konu temelli bir etkinlik hazırlaması ve okulda uygulaması Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Eleştirel düşünme ile ilgili yapılan yurt içi tezler Eleştirel düşünme ile ilgili yapılan tezlerin YÖK'ten incelenmesi ve bir tezin ayrıntılı olarak analiz edilmesi Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Eleştirel düşünme ile ilgili yapılan yurtdışı çalışmalar Eleştirel düşünme ile ilgili makalelerin taranması Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Eleştirel düşünme ile ilgili yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmaların karşılaştırılması Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Eleştirel düşünme ile ilgili yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmaların karşılaştırılması Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Dersin öğrencilere kazandırdıkları konusunda öğrencilerden dönüt alma Konuyla ilgili açık açlu sorular hazırlanması Soru-Cevap
Tartışma
15 Dersin öğrencilere kazandırdıkları konusunda öğrencilerden dönüt alma Konuyla ilgili açık açlu sorular hazırlanması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev teslimi Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar