DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hizmetiçi Eğitim EPÖ   731 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, hizmetiçi eğitim konusunda var olan kuramları, kavramları ve uygulama biçimlerini öğrenciye kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği aşağıda belirtilen konulardan oluşmaktadır;-Hizmetiçi eğitim (HİE) - HİE alanındaki ilgili kavramlar - HİE alanındaki kuramlar - HİE'in yer aldığı eğitim türü - HİE süreçleri - HİE'de yöntem ve teknikler - HİE uygulamaları - HİE alanında karşılaşılan sorunlar - HİE'in sınırlılıkları ve olanakları - Yaşam boyu eğitimin genel özellikleri - HİE'de değerlendirme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hizmetiçi eğitim alanındaki kavramları öğrenir.
2) Hizmetiçi eğitim alanındaki kuramları öğrenir.
3) Yaşamboyu eğitimin bir alt uygulaması olarak hizmetiçi eğitimi öğrenir.
4) Hizmetiçi eğitim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
5) Hizmetiçi eğitim süreçlerini açıklar.
6) Hizmetiçi eğitim yöntemlerini açıklar.
7) Hizmetiçi eğitim uygulamalarını karşılaştırır.
8) Hizmetiçi eğitim alanında ortaya çıkan sorunları değerlendirir.
9) Hizmetiçi eğitimde değerlendirmenin nasıl yapılacağını açıklar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eğitim bilimleri lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel bir makaleyi değerlendirir.
X
4
Eğitim bilimleri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Eğitim bilimleri kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde eğitim bilimleri alanından mezun olan bireylere rehberlik eder
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Eğitim bilimleri alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar
X
12
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı ve görev dağılımı İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Hizmetiçi eğitim (HİE) İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 HİE alanındaki ilgili kavramlar İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 HİE alanındaki kuramlar İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 HİE alanındaki kuramlar İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 HİE'in yer aldığı eğitim türü İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 HİE süreçleri mevcut uygulama süreçlerini inceleme Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 HİE'de yöntem ve teknikler İlgili araştırmaları inceleme ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 HİE uygulamaları İlgili araştırmaları inceleme ve okuma Tartışma
Örnek Olay
11 HİE alanında karşılaşılan sorunlar İlgili araştırmaları inceleme ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 HİE'in sınırlılıkları ve olanakları İlgili araştırmaları inceleme ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yaşam boyu eğitimin genel özellikleri İlgili araştırmaları inceleme ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 HİE'de değerlendirme yöntemleri İlgili araştırmaları inceleme ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 HİE'de değerlendirme yöntemleri İlgili araştırmaları inceleme ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev teslimi Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar