DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaygın Eğitim I EGT   717 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim uygulamalarına ve ortamlarına ilişkin temel ve çağdaş liderlik teorilerini eleştirel bir gözle inceleyebilmek; öğrencileri kurumların liderliğindeki yeni değişimler ve zorluklar konusunda duyarlı hale getirebilmek ve verimli ve etkili eğitim önderliği için kapasiteler geliştirilebilmesidir.
Dersin İçeriği
Eğitim uygulamalarına ve ortamlarına ilişkin temel ve çağdaş liderlik teorilerini eleştirel bir gözle incelenmesi; öğrencileri kurumların liderliğindeki yeni değişimler ve zorluklar konusunda duyarlı hale getirilmesi ve verimli ve etkili eğitim önderliği için kapasiteler geliştirilmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler yaygın eğitimin doğası, kapsamı, tarihi ve yasal temeli hakkında daha geniş bilgi ve anlayış sağlarlar.
2) Öğrenciler, yaygın eğitimin ilke ve hedeflerini tartışır
3) Öğrenciler, yaygın eğitim öğretim yöntemleri ve stratejileri geliştirir.
4) Öğrenciler, becerilerini ve geçim eğitimi ihtiyaçlarını, okul dışındaki gençlerin ve bulundukları yerdeki yetişkin öğrencilerin öğrenmesini etkileyen faktörleri belirler.
5) Öğrenciler, seçilen topluluklardaki okul dışı öğrenciler ve yetişkinlerin becerilerini ve geçim yeteneklerini geliştirmek için projeler yürütür.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eğitim bilimleri lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel bir makaleyi değerlendirir.
X
4
Eğitim bilimleri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Eğitim bilimleri kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde eğitim bilimleri alanından mezun olan bireylere rehberlik eder
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Eğitim bilimleri alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar
X
12
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yaygın eğitimin anlamı Alanyazın taraması Tartışma
2 Yaygın eğitimin amacı Alanyazın taraması Tartışma
3 Yaygın eğitimin kapsamı Alanyazın taraması Tartışma
4 Yaygın eğitimin özellikleri Alanyazın taraması Tartışma
5 Yaygın eğitimin tanımları Alanyazın taraması Tartışma
6 Okuryazarlık eğitimi programları ile farkındalığın arttırılması Alanyazın taraması Tartışma
7 Öğrenmenin bireysel ve ulusal gelişim için bir araç olarak kabul edilmesi Alanyazın taraması Tartışma
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Tartışma
9 Ulusal altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi Alanyazın taraması Tartışma
10 İnsan gücü gereksinimlerinin sağlanması Alanyazın taraması Tartışma
11 Herkese eşit eğitim olanakları sağlanması Alanyazın taraması Tartışma
12 Topluluktaki mevcut ve potansiyel yerel kaynakları harekete geçirmek Alanyazın taraması
13 İhtiyaç duyulan faaliyet alanlarına uygun teknolojinin transferini kolaylaştırmak. Alanyazın taraması Tartışma
14 Topluluk eğitim programları hızla sanayileşen toplumların taleplerini karşılar. Alanyazın taraması Tartışma
15 Yaygın eğitim programları Alanyazın taraması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar