Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Bilim Felsefesi
(EPÖ2710)
5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 2 4 3 4 4 3
Bilimsel Araştırma
(EPÖ2703)
3 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 4 3 4 5 3 5
Dönem Projesi
(EPOP700)
4 5 5 3 2 3 3 2 1 1 1 1 3 4 4 2 4 3 1 3
Düşünme Eğitiminde Temel Kavram ve İlkeler
(EPÖ2712)
4 3 2 3 3 5 3 4 5 5 5 2 2 2 3 4 4 5 5 5
Eğitimin Sosyal Temelleri
(EPÖ2707)
5 4 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5
Eğitsel Liderlik
(EPÖ2711)
- 3 5 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4
İletişim
(EPÖ2708)
2 2 1 1 4 4 4 4 1 3 3 5 1 3 1 4 4 4 4 3
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
(EPÖ2713)
2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 - 3 4 5
İnsan ve Gelişimi
(EPÖ2702)
5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3
Öğrenme ve Öğretmede Yeni Yaklaşımlar
(EPÖ2705)
5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 - 4 4 5 5 5 5 4 4
Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
(EPÖ2704)
5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5
Program Değerlendirme
(EPÖ2706)
5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5
Program Geliştirme
(EPÖ2701)
4 4 5 4 - 2 4 4 3 4 4 1 - 2 4 3 3 5 5 4
Proje Temelli Öğrenme
(EPÖ2709)
5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 14 13 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 13 13 14 14 14 13 14 14 14
İlişki ağırlığı 5457575750545755515555464347515252615559
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir