DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi EPÖ2   713 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı İnsan hakları ve demokrasi eğitimine yönelik tarihsel süreci ve uygulamaları analiz etmek ve bu konu hakkında eğitimcilerin farkındalığını geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği demokrasi ve insan hakları mücadelesinin tarihsel gelişimi, uluslar arası ve ulusal sivil toplum kuruluşları, insan hakları, insan hakları konusunda yapılmış olan çalışmalar, insan hakları alanında ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeler (bildirgeler, sözleşmeler vb), insan hakları alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konularından oluşmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Demokrasi ve insan hakları mücadelesinin tarihsel gelişimini tartışır
2) Demokrasi ve insan hakları konusunda farkındalık geliştirir
3) Uluslararası, ulusal ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yorumlar
4) Demokratik insan haklarının neler olduğunu tartışır
5) Geçmişten günümüze demokratik insan hakları alanında yapılmış olan çalışmaları değerlendirir
6) Geçmişten günümüze demokratik insan hakları alanında yapılmış olan çalışmaları değerlendirir
7) İnsan hakları alanındaki uluslar arası ve ulusal yasal düzenlemeleri açıklar
8) İnsan hakları alanında yaşanan sorunları tartışır
9) İnsan haklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin çözüm önerileri geliştirir
10) Demokrasi eğitimi ve yaşanan sorunları tartışır
11) Etkili demokrasi eğitimine yönelik öneriler geliştirir
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
X
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı ve görev dağılımı İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
2 Demokrasi ve insan hakları mücadelesinin tarihsel gelişimi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Uluslar arası, ulusal ve sivil toplum kuruluşları hakkında bilgiler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 İnsan hakları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Geçmişten günümüze demokratik insan hakları alanında yapılmış olan çalışmalar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Geçmişten günümüze Türkiye' de demokratik insan hakları alanında yapılmış olan çalışmalar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
7 İnsan hakları alanındaki uluslar arası ve ulusal yasal düzenlemeler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ödevleri gözden geçirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 İnsan hakları alanındaki uluslar arası ve ulusal yasal düzenlemeler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 İnsan hakları alanında yaşanan sorunlar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 İnsan haklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin çözüm önerileri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Demokrasi eğitimi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
13 Demokrasi eğitimi alanında yaşanan sorunlar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 Türkiye' de demokrasi eğitimine yönelik proje ve uygulamalar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 Etkili demokrasi eğitimi için öneriler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödevleri gözden geçirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar