DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme ve Öğretmede Yeni Yaklaşımlar EPÖ2   705 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mediha SARI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretimde son yıllarda önemi artan çağdaş yaklaşımların derinlemesine incelenmesi ve bu yaklaşımların okul ortamlarındaki uygulamalarına dönük çalışmaların yapılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste yapılandırmacılık, çoklu zeka, işbirliğine dayalı öğrenme, beyin temelli öğrenme, kavram öğretimi, öğrenme stillerine dayalı öğretim, üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi, değer eğitimi gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çağdaş öğretim yaklaşımlarının genel özelliklerini açıklar.
2) Çağdaş öğretim yaklaşımlarını karşılaştırır ve bu yaklaşımların benzer ve farklı özelliklerini açıklar.
3) Çağdaş öğretim yaklaşımları ile geleneksel öğretim yaklaşımlarını karşılaştırır
4) Okul ortamlarında çağdaş öğretim yaklaşımlarının uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili farkındalık geliştirir.
5) Okul ortamlarında çağdaş öğretim yaklaşımlarının uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm üretir.
6) Çağdaş öğretim yaklaşımlarının eğitimde etkinliğini arttırmaya yönelik öneriler yapar.
7) Çağdaş öğretim yaklaşımlarına dayalı bir ders planı hazırlar ve uygular
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
X
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı ve görev dağılımı İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
2 Öğretimde yeni yaklaşımlar ve uygulamalar İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 2005 programında yer alan çağdaş yaklaşımlar İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Yapılandırmacılık ve temel özellikleri İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Yapılanırmacılığa dayalı öğretim uygulamaları İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Çoklu zeka kuramı ve öğretim uygulamaları İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
7 Probleme dayalı öğrenme ve öğretim uygulamaları İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ödevlerin gözden geçirilmesi Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Beyin Temelli Öğrenme ve temel özellikleri İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Öğrenme stilleri ve özellikleri İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Öğrenme stillerine dayalı öğretim uygulamaları İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Üst düzey düşünme becerileri İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
13 Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 İşbirlikli öğrenme ve öğretim uygulamaları İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 Kavram öğretimi ve uygulamaları İlgili kaynaklardan gereken okumaların yapılması, bir okulu ziyaret ederek personel ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödevlerin gözden geçirilmesi Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar