DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönem proje çalışması hakkında genel bilgilerin ve öğrencilerden beklentilerin açıklanması Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
2 Proje konusu belirlemek için literatür tarama Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
3 Proje konusu belirlemek için literatür tarama Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
4 Proje konusunu belirleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Proje konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
6 Proje konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
7 Projenin amaç ve alt amaçlarını belirleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Proje tasarısını gözden geçirme, kontrol etme Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Uygun evren ve örneklemi belirleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
10 Uygun veri toplama araçlarını belirleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
11 Veri toplama araçlarını hazırlama Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
12 Veri toplama Veri toplama araçlarını örneklem grubuna ulaştırma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Verileri analiz etme Analiz programına (SPSS) veri girişi yapma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Bulguları ortaya koyma ve tartışma Analiz sonuçlarını yazma ve literatürle karşılaştırma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Proje raporunu hazırlama Proje raporunu yazma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje raporunu sözlü olarak sunma Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar