DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Düşünmeye duyulan gereksinim İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
2 İyi ve kötü düşünen insanların özellikleri İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
3 Düşünme ortamı İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
4 Düşünme kavramı ve boyutları İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
5 Düşünmenin merkezi olarak beyin İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
6 Düşünmeyi destekleyici ortam İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
7 Düşünme odaklı bir öğretim için öğretmen ve öğrenci davranışları İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Düşünmeyi öğrenme ve öğretme yaklaşımları İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
10 Beceri ve içerik temelli yaklaşımlar İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
11 Eleştirel düşünmenin öğretimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme /Ödev1 Tartışma
Ödev
12 Eleştirel düşünmenin öğretimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Tartışma
13 Yaratıcı düşünmenin öğretimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme /Ödev 2 Tartışma
Ödev
14 Bilişsel farkındalık becerilerinin öğretimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme /Ödev 3 Tartışma
Ödev
15 Genel değerlendirme Dersi gözden geçirme Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev teslimi Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar