DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitsel Liderlik EPÖ2   711 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin liderlik tanımları ve liderlik türleri hakkında bilgi sahibi olma ve eğitim örgütlerinde liderlik kavramını bilmeleridir.
Dersin İçeriği
Liderlik kavramı, liderlik yaklaşımları (özellikler yaklaşımı), liderlik yaklaşımları (davranışsal yaklaşımı), liderlik yaklaşımları (durumsal yaklaşımı), liderlikte yeni paradigmalar (öğretimsel liderlik), kültürel liderlik, süper liderlik, moral liderlik, dönüşümcü liderlik, vizyoner liderlik, liderlik araştırmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Liderlik kavramı ve yaklaşımlarını söyler.
2) Liderlikte yeni paradigmaları karşılaştırır.
3) Kültürel liderlik, süper liderlik ve moral liderlik türlerini açıklar.
4) Dönüşümcü liderlik ve vizyoner liderlik özelliklerini söyler.
5) Liderlik araştırmalarını örnekler.
6) Liderlik araştırmaların değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
X
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Liderlik kavramı İlgili makaleleri araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Liderlik Yaklaşımları(Özellikler Yaklaşımı) İlgili kaynakları araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Liderlik Yaklaşımları(Davranışsal Yaklaşımı) Farklı farklı kaynakları inceleme Soru-Cevap
Tartışma
4 Liderlik Yaklaşımları(Durumsal Yaklaşımı) Konu ile ilgili ön inceleme Soru-Cevap
Tartışma
5 Liderlikte Yeni Paradigmalar (Öğretimsel Liderlik) Örnek olayları belirleme ve inceleme Tartışma
Örnek Olay
6 Kültürel Liderlik Konu ile ilgili araştırmaları inceleme Soru-Cevap
Tartışma
7 Süper Liderlik İlgili kişileri belirleme, görüşme sorularını hazırlama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Moral Liderlik Konu ile ilgili araştırmaları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Dönüşümcü Liderlik İlgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Vizyoner Liderlik İlgili kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 İlkokullarda yapılan liderlik Araştırmaları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Ortaokullarda yapılan liderlik araştırmaları Konu ile ilgili güncel olayları takip etme Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 Liselerde yapılan liderlik araştırmaları Konu ile ilgili güncel olayları takip etme Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 Yüksek öğretimde yapılan liderlik araştırmaları İlgili kaynakları okuma, değerlendirme Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ödev teslimi Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar