DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimin Sosyal Temelleri EPÖ2   707 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Birsel AYBEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerde eğitimin temel kavramları, öğretmenlik mesleği ve eğitimle diğer kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunda genel bir anlayış oluşturma amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Eğitimde temel kavramlar, öğretmenlik mesleği ve meslekleşme koşulları, okul ve sınıf ortamı, eğitimin temelleri, yirmi birinci yüzyıl eğitiminde yeni yönelimler, Kitle iletişim araçları ve eğitim, Türk eğitim sisteminin sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitimle ilgili temel kavramları (eğitim, öğretim,öğrenme vb.) tanımlar
2) Eğitimle ilgili temel kavramlar arasındaki farklılıkları kavrar
3) Öğretmenlik mesleğini, meslekleşme koşullarını ve özelliklerini kavrar
4) Öğretmenlerin sahip olması gereken özellikleri açıklar
5) Eğitimin psikolojik,sosyal,ekonomik, felsefi ve hukuksal temellerini analiz eder
6) Eğitimde ve öğretimde öğretmenin görev ve sorumluluklarını kavrar
7) Türk eğitim sistemindeki yeni eğilimleri kavrar
8) Türk eğitim sisteminin sorunlarını değerlendirir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
X
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimin tanımı, anlamı ve ilgili temel kavramlar Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
2 Eğitimin tanımı, anlamı ve ilgili temel kavramlar Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
3 Öğretmenlik mesleği, genel özellikleri, ülkemizde ve dünyada öğretmen yetiştirme süreci Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
4 Öğretmenlik mesleği ve genel özellikleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
5 Ülkemizde ve dünyada öğretmen yetiştirme süreci Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 Etkili bir öğretmenin sahip olması gereken mesleki ve kişisel özellikler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
7 Okul ve sınıf ortamı Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Eğitimin psikolojik ve sosyal temelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
10 Eğitimin ekonomik, hukuksal ve feslefi temelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Yirmi birinci yüzyılda eğitimde yeni eğilimler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
12 Kitle iletişim araçları ve eğitim Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
13 Türk eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri (okul öncesi, ilkokul) Ödev 1 Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Türk eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri (ortaokul, lise) Ödev 2 Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
15 Türk eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri (yükseköğretim, yaygın eğitim) Ödev 3 Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödevilerin gözden geçirilmesi Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar