DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimin tanımı, anlamı ve ilgili temel kavramlar Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
2 Eğitimin tanımı, anlamı ve ilgili temel kavramlar Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
3 Öğretmenlik mesleği, genel özellikleri, ülkemizde ve dünyada öğretmen yetiştirme süreci Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
4 Öğretmenlik mesleği ve genel özellikleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
5 Ülkemizde ve dünyada öğretmen yetiştirme süreci Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 Etkili bir öğretmenin sahip olması gereken mesleki ve kişisel özellikler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
7 Okul ve sınıf ortamı Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Eğitimin psikolojik ve sosyal temelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
10 Eğitimin ekonomik, hukuksal ve feslefi temelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Yirmi birinci yüzyılda eğitimde yeni eğilimler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
12 Kitle iletişim araçları ve eğitim Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
13 Türk eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri (okul öncesi, ilkokul) Ödev 1 Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Türk eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri (ortaokul, lise) Ödev 2 Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
15 Türk eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri (yükseköğretim, yaygın eğitim) Ödev 3 Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödevilerin gözden geçirilmesi Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar