DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimin Sosyal Temelleri EPÖ2   707 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Birsel AYBEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerde eğitimin temel kavramları, öğretmenlik mesleği ve eğitimle diğer kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunda genel bir anlayış oluşturma amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Eğitimde temel kavramlar, öğretmenlik mesleği ve meslekleşme koşulları, okul ve sınıf ortamı, eğitimin temelleri, yirmi birinci yüzyıl eğitiminde yeni yönelimler, Kitle iletişim araçları ve eğitim, Türk eğitim sisteminin sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitimle ilgili temel kavramları (eğitim, öğretim,öğrenme vb.) tanımlar
2) Eğitimle ilgili temel kavramlar arasındaki farklılıkları kavrar
3) Öğretmenlik mesleğini, meslekleşme koşullarını ve özelliklerini kavrar
4) Öğretmenlerin sahip olması gereken özellikleri açıklar
5) Eğitimin psikolojik,sosyal,ekonomik, felsefi ve hukuksal temellerini analiz eder
6) Eğitimde ve öğretimde öğretmenin görev ve sorumluluklarını kavrar
7) Türk eğitim sistemindeki yeni eğilimleri kavrar
8) Türk eğitim sisteminin sorunlarını değerlendirir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)