DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi, bilim ve araştırma kavramı İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sosyal gerçeği anlamada farklı paradigmalar: Pozitivizm ve postpozitivizm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sosyal bilimlerde araştırma süreç ve teknikleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sosyal bilimlerde bilimsel yöntemin sınırlılıkları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Problem: Arama, seçme ve ifade etme İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
6 Amaçların ifadesi İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
7 Nicel ve nitel yöntemler: Karar verme süreci ve araştırma modelleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Araştırma modelleri: Betimsel modeller, deneysel modeller, ex-post fakto araştırma modeli, tarihi araştırma ve eylem araştırması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yöntem: Veri toplama yolları a)Ölçme kavramı b)Ölçmenin güvenirliği ve geçerliği c)Ölçek türleri d)Veri toplama yolları: Anket, görüşme, gözlem ve doküman incelemesi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bulguların organize edilmesi, sunumu ve açıklanması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bulguların organize edilmesi, sunumu ve açıklanması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sonuç, tartışma ve öneriler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Araştırma Raporunun Yazılması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Dersi gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödevi gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar