DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma EPÖ2   703 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim bilimlerinde yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere, öncelikle yaşama ve olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırarak, öğrencilerin bir problemi bilimsel yöntemi kullanarak nasıl çözmeye çalışacakları konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Araştırma Yöntemleri, Veri Toplama, Araştırma Yapma, Araştırma Modelleri ve Veri Toplama Teknikleri, Bulguların Sunumu ve Yorumlanması, Sonuç ve Öneriler, Raporlaştırma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel düşünme yönteminin yaşamı anlama ve sorgulamadaki yeri ve önemini anlar.
2) Araştırma için uygun literatür tarama yöntem ve tekniklerini kullanır.
3) Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma modellerini kavrar.
4) Araştırma için bir problem belirler ve onu sınırlandırarak ifade eder
5) Belirlenen probleme uygun araştırma modelini seçer.
6) Araştırma problemi ve amaçlarına uygun örneklem alır.
7) Sosyal bilim araştırmalarında kullanılan veri toplama yollarını açıklama ve kullanır.
8) Araştırma bulgularını uygun biçimde organize eder, sunar ve açıklar.
9) Araştırma sonuçlarını belirtme ve tartışır.
10) Bir araştırma raporunu kurallara uygun olarak yazar.
11)
12)
13)
14)
15)