DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Program Geliştirme EPÖ2   701 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma SADIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı program geliştirmenin eğitim sistemindeki önemini tartışmak, program geliştirmenin temel ilkelerini, kuramsal temellerini, bileşenlerini, program geliştirme modellerini ve kendi branşlarındaki program geliştirme çalışmalarını incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu derste program geliştirmenin kuramsal temelleri, program geliştirme modelleri, program tasarımları ve programın temel boyutları olan hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme konuları incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program geliştirmenin temel amacını, kavramsal özelliklerini ve ilkelerini açıklar
2) Program geliştirmenin kuramsal temellerini tartışır
3) Program geliştirme modellerinin benzerlik ve farklılıklarını tartışır
4) Program tasarımlarının benzerlik ve farklılıklarını ayırt eder
5) Programın öğeleri ve program geliştirme arasındaki ilişkiyi kavrar
6) Branşıyla ilgili program geliştirme çalışmalarını inceler
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı ve görev dağılımı İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
2 Program geliştirmenin genel özellikleri ve ilkeleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Program geliştirmenin kuramsal temelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Program geliştirme modelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Program tasarımları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Program geliştirmede planlanma ve ihtiyaç analizi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
7 Programın amaç ve kazanımları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Ödev
9 Programın içeriği ve içerik düzenleme yaklaşımları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Program ve öğretim İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Program ve öğretim İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Program ve değerlendirme İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
13 ürkiye' de program geliştirme çalışmalarının genel değerlendirilmesi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
14 ürkiye' de program geliştirmeyi etkileyen faktörler İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 Program geliştirmede öğretmenin sorumlulukları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev raporunu ve ve sunusunu gözden geçirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar