DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi PF   743 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal ERGEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye'de kamu mali yönetimin tanımı, kavramı, aktörleri ve yapısı hakkında ayrıntılı bir analiz yapmayı amaçlar ve türk bütçe sürecini açıklar.
Dersin İçeriği
Kamu mali yönetiminin genel ilkeleri, Türkiye'de Kamu Mali Yönetimi,Kamu Mali Yönetiminde yer alan aktörler ve sorumlulukları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'de kamu mali yönetimini genişlemesine ele alabilir.
2) Kamu mali yönetiminin unsurlarını ve işleyişlerini öğrenir
3) Bütçe süreci ile ilgili güncel uygulamaları değerlendirme yeteneği kazanır.
4) Bütçe konusunda ulular arası uygulamaları inceleyerek konu ile ilgili vizyon sahibi olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu Mali Yönetimin Genel ilkeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Yeni Kamu Mali Yönetimi anlayışının öne çıkan ilkeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Türkiye'de kamu mali yönetimi ve kuruluşları İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Sözlü Sınav
4 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kuruluşlar İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
5 Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Tartışma
Sözlü Sınav
6 Döner Sermayeli İşletmeler, Bütçe Dışı Fonlar İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Gösteri
Sözlü Sınav
7 Kamu Mali Yönetiminde Yer Alan Aktörler İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bakanlıklar İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
10 Kamu Mali Yönetiminde Çok yıllı Bütçeleme İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
11 PEBS ve Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Giriş İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
Ödev
12 Performans Esaslı Bütçe Sistemi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
13 Bütçenin Hazırlanması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
14 Bütçenin uygulanması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
15 Bütçenin Denetimi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar