DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu Mali Yönetimin Genel ilkeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Yeni Kamu Mali Yönetimi anlayışının öne çıkan ilkeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Türkiye'de kamu mali yönetimi ve kuruluşları İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Sözlü Sınav
4 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kuruluşlar İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
5 Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Tartışma
Sözlü Sınav
6 Döner Sermayeli İşletmeler, Bütçe Dışı Fonlar İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Gösteri
Sözlü Sınav
7 Kamu Mali Yönetiminde Yer Alan Aktörler İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bakanlıklar İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
10 Kamu Mali Yönetiminde Çok yıllı Bütçeleme İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
11 PEBS ve Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Giriş İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
Ödev
12 Performans Esaslı Bütçe Sistemi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
13 Bütçenin Hazırlanması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
14 Bütçenin uygulanması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
15 Bütçenin Denetimi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar