DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi PF   743 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal ERGEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye'de kamu mali yönetimin tanımı, kavramı, aktörleri ve yapısı hakkında ayrıntılı bir analiz yapmayı amaçlar ve türk bütçe sürecini açıklar.
Dersin İçeriği
Kamu mali yönetiminin genel ilkeleri, Türkiye'de Kamu Mali Yönetimi,Kamu Mali Yönetiminde yer alan aktörler ve sorumlulukları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'de kamu mali yönetimini genişlemesine ele alabilir.
2) Kamu mali yönetiminin unsurlarını ve işleyişlerini öğrenir
3) Bütçe süreci ile ilgili güncel uygulamaları değerlendirme yeteneği kazanır.
4) Bütçe konusunda ulular arası uygulamaları inceleyerek konu ile ilgili vizyon sahibi olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)