DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması PF1   701 3 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile amaçlanan öğrencinin araştırma yapma yeteneğini kazanması ve yaptığı araştırma ile bilime katkı sağlamasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders, tez aşamasında olan öğrencinin, tezi ile ilgili çalışmalarını ve akabinde tezin sunumunu içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir konuyla ilgili literatür araştırması yapabilir.
2) Konuyu tanımlar.
3) İçeriğini belirler.
4) Araştırma takvimini hazırlar.
5) Bir konunun nedenlerini ve sonuçlarını araştırır.
6) Konunun nedenlerini yorumlar.
7) Konunun sonuçlarını yorumlar.
8) Konunun nedenleriyle sonuçlarını ilişkilendirir.
9) Bir araştırmanın sonuçlarını analiz eder.
10) Sonuçları sınıflandırır.
11) Sonuçları tartışır.
12) Çalışmayı tez formatında sunar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konu Seçme, geleneksel öğrenme methodları Beyin Fırtınası
2 Konuyu Sınırlandırma, geleneksel öğrenme methodları Beyin Fırtınası
3 Hipotez Kurma geleneksel öğrenme methodları Beyin Fırtınası
4 Araştırma Metodu Belirleme geleneksel öğrenme methodları Beyin Fırtınası
5 Geçici Plan geleneksel öğrenme methodları Beyin Fırtınası
6 Geçici Kaynak Oluşturma geleneksel öğrenme methodları Beyin Fırtınası
7 Okuma ve Not Alma geleneksel öğrenme methodları
8 Ara Sınav
9 Okuma ve Not Alma geleneksel öğrenme methodları
10 Okuma ve Not Alma geleneksel öğrenme methodları
11 Tez Yazma Aşaması geleneksel öğrenme methodları Beyin Fırtınası
12 Tez Yazma Aşaması geleneksel öğrenme methodları Beyin Fırtınası
13 Tez Yazma Aşaması geleneksel öğrenme methodları Beyin Fırtınası
14 Tez Yazımı Sonrası Düzenlemeler geleneksel öğrenme methodları
15 Tez Yazımı Sonrası Düzenlemeler geleneksel öğrenme methodları Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar