DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Ekonomisi I PF   741 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin içerisinde, kamu ekonomisinin yapısı ve işleyişi çeşitli açılardan ele alınarak, kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisinin karşılaştırmalı analizinin yapılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında, devletin ekonomiye müdahale gerekçeleri ve devlet neden var sorusu, dışsallıklar, kamusal mallar, doğal tekeller çerçevesinde gerekli şekil ve analizlerle detaylandırılırken, kamu tercihi teorisi ile kamu sektörünün analizinin yapılması planlanmaktadır. Ders içerisinde gelir dağılımı politikaları, fayda maliyet analizleri yer alırken, vergilerin gelir dağılımı ve kaynak dağılımı üzerinde yaratacağı etkiler ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin kamu ekonomisi disiplinine analitik bir perspektifte bakmasını sağlama
2) Kamu kesiminin büyüklüğüne ilişkin teorilerin kavranması ve çeşitli trendler ile yorumlanması
3) Piyasa ekonomisinin işleyiş modelinde etkinlik ve adalet kavramlarını yorumlayabilme
4) Toplumsal fayda ve maliyetleri ölçebilme
5) Piyasa aksaklıklarının nedenlerini kavrama
6) Kamusal mallar, dışsallıklar ve doğal tekellerin bir piyasa başarısızlığı olarak analiz edebilme
7) Gelir dağılımı politikalarının etkisini yorumlama
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder
X
3
Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler
X
8
Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Mikroekonomik Kavramlar Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Değişimde Pareto Etkinliği Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Üretimde Pareto Etkinliği Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Ekonominin Genel Dengesi Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Sosyal Refah Fonksiyonları Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Refah İktisadı: Temel Kavramlar Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Refah İktisadı: Oylama Yöntemleri Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Kamusal Mallar-I Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Kamusal Mallar-II Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Kamusal Malların Finansmanı Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Dışsallıklar: Temel Kavramlar Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Dışsallıklara Özel ve Kamusal Çözümler Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Doğal Tekel Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Asimetrik Bilgi, Ters Seçiş ve Ahlaki Tehlike Temel Mikro Ekonomi ve Matematiksel İktisat Bilgisi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar