DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anaçalgı 2 MÜZ   702 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Semin Süeda ÇÖLCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müzik Edebiyatının edebiyatının ileri düzeydeki yapıtlarının tanınması,çalışılması ve yorumlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Konser dağarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Müzik Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur
2) Müzik Eğitim Programında yeralan eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.
3) Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
4) Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslar arası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
5) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
7) Sahne üzerinde müzikal teknik ve yöntemlerle çalacağı eserleri solo ya da herhangi bir enstürümana ve gruba eşlik edebilir.
8) Müzikal hafızası gelişim gösterir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)