DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer RESS   700 1 0 0 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nimet KESER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin alanlarında derinlemesine çalışmak istedikleri bir konuyu belirleyerek ilgili kaynaklardan bilgi toplaması, bu bilgilerden belirli sonuçlara ulaşması ve konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders bir araştırma konusu belirleme, kaynaklara ulaşma ve incelenmesi, veri toplama, verilerin analizi, rapor hazırlama, çalışma sunumunu içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Derinlemesine incelemek istediği konuyu belirler.
2) Seçilen seminer konusuyla ilgili kaynakları inceler.
3) Kaynaklardan elde ettiği bilgileri belirli boyutlar çerçevesinde sentezler.
4) Yapılan inceleme, varılan sonuç ve önerileri rapor haline getirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusunun belirlenmesi Alanla ilgili literatürün incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 İlgili kaynakların bulunması ve incelenmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 İlgili kaynakların bulunması ve incelenmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 İlgili kaynakların bulunması ve incelenmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Elde edilen bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Elde edilen bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve analiz Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 Verilerin toplanması Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve analiz Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Çalışmanın değerlendirilmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
9 Verilerin toplanması Kaynak araştırması ve incelemesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Bilgilerin analiz edilmesi Kaynak araştırması ve incelemesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Rapor hazırlama Kaynak araştırması ve incelemesi Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
12 Rapor hazırlama Kaynak araştırması ve incelemesi
13 Rapor hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Rapor hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve analiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Raporu sonuçlandırma Raporun sunuma hazırlanması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çalışmanın sunulması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar