DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması RES1   701 1 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nimet KESER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.
Dersin İçeriği
Tez konusu, konuyla ilgili kaynaklar, konuyu araştırma yöntem ve teknikleri, örneklem seçimi, veri analizi ve raporlaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat ya da sanat eğitimi alanında incelemek üzere bir tez konusu belirler.
2) Tez konusu ile ilgili doğru kaynakları belirler ve inceler
3) Tez konusunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırır.
4) Elde ettiği bulgulardan bilgi üretir
5) Tez çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez konusunun belirlenmesi için literatür tarama . Literatürün (kitap, tez) incelenmesi Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Tez konusunun, problemin amacın ve tez adının belirlenmesi Literatürün (kitap, tez) incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Literatür incelemesi Literatürün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
4 Literatür incelemesi Literatürün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Verilerin toplanması Literatürün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Verilerin toplanması Literatürün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Veri toplama ve verileri analiz etme Literatürün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Literatürün incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
9 Verilerin tartışılması Literatürün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Verilerin tartışılması Literatürün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Verileri toplama ve yorumlama Literatürün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Verileri yorumlama Literatürün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Verileri yorumlama Literatürün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Tartışma ve sonuç Literatürün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Tezin sunulması Sunum hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tezin düzeltmelerinin yapılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar