DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi RES1   700 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nimet KESER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.
Dersin İçeriği
Tez konusu, konuyla ilgili kaynaklar, konuyu araştırma yöntem ve teknikleri, örneklem seçimi, veri analizi ve raporlaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanında incelemek üzere bir tez konusu belirler.
2) Araştırma problemini tanımlar
3) Problemi incelemek için hangi yöntemi kullanacağını belirler.
4) Tez konusu ile ilgili doğru kaynakları belirler ve inceler
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler hakkında bilgi verme. Ders notu hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
2 Kaynaklara kaynaklara ulaşma yolları. Ders notu hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
3 Konuyla ilişkili olan çalışmaların incelenmesi İlgili literatürün incelenmesi Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
4 Konuyla ilişkili olan çalışmaların incelenmesi İlgili literatürün incelenmesi
5 Konuyla ilişkili olan çalışmaların incelenmesi kaynak taraması (tezler, makaleler, vs.)
6 Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi İlgili literatürün incelenmesi
7 Problemin belirlenmesi İlgili literatürün incelenmesi
8 Ara Sınav Konuların gözden geçirilmesi
9 Ana çalışmaya geçmeden önce bir ön çalışma planlama Literatür taraması
10 Ana çalışmaya geçmeden önce bir ön çalışma planlama Literatür taraması
11 Ön çalışma için veri toplama Literatür taraması
12 Ön çalışmanın verilerini yorumlama, değerlendirme Literatür taraması
13 Ön çalışmanın verilerini yorumlama, değerlendirme Literatür taraması
14 Ön çalışmanın sonuç raporu Literatür taraması
15 Ana çalışmayla ilgili hazırlıklar Literatür taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön çalışma için bir sunum hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar