DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Eğitiminde Çağdaş Sanat Odaklı Etkinlikler II RES   816 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa ÇAPAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Amaç: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan çağdaş sanat akımları ve hareketlerinin okul öncesinden yükseköğretime kadar ve yaygın eğitimi de kapsayacak şekilde ele alınmasını ve söz konusu akım ve hareketlere bağlı olarak uygulamalar yapılmasını ve bu alanda bir temel oluşturmayı amaçlar.
Dersin İçeriği
Ders, 20. yüzyılın başından günümüze sanattaki gelişmeleri akım ve hareket merkezli ele alarak yükseköğretim öncesi okullardaki sanat eğitimi derslerine yönelik etkinlik oluşturmayı içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görsel sanatlar dersi programını bilir.
2) Çağdaş sanat akımlarının bilgisine sahip olur.
3) Farklı yaş gruplarının sanatsal gelişim özelliklerinin bilgisine sahip olur.
4) Çağdaş sanat akımlarının sanat eğitimi sürecinde kullanılmasına yönelik beceri geliştirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kronolojik olarak 20. yüzyıl sanatı: 1950-1975 Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Sanat eğitiminde etkinlik oluşturma Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
3 Sanat eğitiminde etkinlik oluşturma Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
4 Görsel sanatlar dersinde çağdaş sanat odaklı etkinlik uygulamasının değerlendirilmesi Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
5 Kronolojik olarak 20. yüzyıl sanatı: 1975-2000 Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
6 Sanat eğitiminde etkinlik oluşturma Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
7 Sanat eğitiminde etkinlik oluşturma Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders metinlerini okuma Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
9 Görsel sanatlar dersinde çağdaş sanat odaklı etkinlik uygulamasının değerlendirilmesi Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
10 2000den günümüze sanat Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
11 Sanat eğitiminde etkinlik oluşturma Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
12 Sanat eğitiminde etkinlik oluşturma Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
13 Görsel sanatlar dersinde çağdaş sanat odaklı etkinlik uygulamasının değerlendirilmesi Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
14 Görsel sanatlar dersinde çağdaş sanat odaklı etkinlik uygulaması Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Problem Çözme
15 Genel değerlendirme Ders metinlerini okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders metinlerini okuma Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar