DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik II RES   758 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nimet KESER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırmanın ve bilimsel etiğin temel ilkelerini, bilimsel bilgi toplama yöntemlerini ve bilimsel bilgi oluşturmayı öğrenme.
Dersin İçeriği
Bu ders, bilimsel araştırma modelleri, bilimsel araştırma süreci, bilimsel araştırmanın nasıl tasarlanacağı ve sonuçlarının nasıl yazılacağını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma sürecini bilir
2) Bağımsız bir bilimsel bir araştırma planlar
3) Bilimsel baraştırma için bağımsız veri toplar
4) Bilimsel aştırma verilerini yorumlar
5) Bilimsel bilgi oluşturur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma yöntemlerine giriş Ders notu hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Etik kavramı ve bilimsel araştırmada temel etik ilkeler Ders notu hazırlanması örnek makalelerin belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 Bilimsel araştırma problemi, amaç ve hipotez kavramları. Ders notu hazırlanması örnek makalelerin belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Bilimsel araştırma metodolojileri ve modeller: nicel modeller İlgili makale ve kitapların incelenmesi Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 Bilimsel araştırma metodolojileri ve modeller: nicel modeller İlgili makale ve kitapların incelenmesi, ders notu hazırlama
6 Nicel araştırmalarda veri toplama araçlarının hazırlanması ve örneklerin incelenmesi İlgili makale ve kitapların incelenmesi, ders notu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 Nicel araştırmalarda veri toplama araçlarının hazırlanması ve örneklerin incelenmesi İlgili makale ve kitapların incelenmesi, ders notu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ara sınav sorularının hazırlanması Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Bilimsel araştırma modelleri ve desenleri: nitel modeller Ders notu hazırlanması örnek makalelerin belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Bilimsel araştırma modelleri ve desenleri: nitel modeller Ders notu hazırlanması örnek makalelerin belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Nitel araştırmalarda veri toplama araçlarının hazırlanması ve örneklerin incelenmesi İlgili makale ve kitapların incelenmesi, ders notu hazırlama Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Nitel araştırmalarda veri toplama araçlarının hazırlanması ve örneklerin incelenmesi İlgili makale ve kitapların incelenmesi, ders notu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Karma araştırma yöntemleri Ders notu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Karma metoda dayalı araştırma örneklerinin incelenmesi İncelenecek olan örnek makalelerin belirlenmesi
15 Araştırma Önerisi Yazma Örnek önerilerin belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınav sorularının hazırlanması Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar