DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Resim Öğretiminde Metot ve Uygulamalar I RES   757 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nimet KESER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders resim öğretimi için etkili metotların, tarihi ve çağdaş tekniklerin ve yaklaşımların denenmesini ve öğretim stratejisi geliştirebilme becerisini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders resim öğretiminde kullanılabilecek etkili metotların, tarihi ve çağdaş tekniklerin ve yaklaşımların denenmesini; uygun stratejilerin geliştirilmesine ilişkin araştırmaları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Resim öğretimine ilişkin tarihsel metotları bilir
2) Resim öğretimine ilişkin çağdaş metotları bilir
3) Resim eğitimi alanındaki temel tartışmaları bilir
4) Resim öğretimi için yeni stratejiler geliştirir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğinin ve gerekli literatürün tanıtılması İlgili kitapların ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 İlk uygarlıklardan Orta Çağ'a resim sanatının öğretiminde gerçekleşen dönüşümler İlgili kitapların ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 Rönesans Dönemi'nden 18. yüzyıla resim sanatının öğretiminde gerçekleşen değişimler ve gelişmeler İlgili kitapların ve makalelerin okunması ve sunum hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 19.yüzyıldan 21. yüzyıla sanat eğitimi ve resim öğretimi alanındaki temel tartışmalar İlgili kitapların ve makalelerin okunması ve sunum hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 19.yüzyıldan 21. yüzyıla sanat eğitimi ve resim öğretimi alanındaki temel tartışmalar İlgili kitapların okunması ve sunum hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Tarihi resimsel teknikler Gerekli materyallerin temin edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 Tarihi resimsel teknikler Gerekli materyallerin temin edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
8 Ara Sınav Literatürün gözden geçirilmesi Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Çağdaş resimsel teknikler Gerekli materyallerin temin edilmesi Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Çağdaş resimsel teknikler Gerekli materyallerin temin edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
11 Öğrenci projeleri I Sunum hazırlama ve materyal sağlama Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
12 Öğrenci projeleri II Sunum hazırlama ve materyal sağlama Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
13 Öğrenci projelerinin uygulanması I Sunum hazırlama ve materyal sağlama Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
14 Öğrenci projelerinin uygulanması II Sunum hazırlama ve materyal sağlama
15 Proje sonuçlarının değerlendirilmesi Konularla ilgili kitapların ve makalelerin okunması Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatürün gözden geçirilmesi Soru-Cevap
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar