DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Duvar Resmi ve Tasarım II RES   740 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TİRE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Artistik duvar resmi; tarihsel gelişim sürecinin yanı sıra çeşitli malzeme ve teknik özelliklerin çerçevesinde, duvar resminin nitelikleri ve plastik özellikleri, kuramsal analiz ve uygulamalı tasarımların projelendirilmesi yoluyla irdelenecektir.
Dersin İçeriği
Sağır mimari alanlar ve çevresel alanlar için proje hazırlama, boya ve maket çalışmalarının teknikleri, önceden hazırlanmış projelerin gerçek mekanlara uygulanması sürecindeki aşamalar üzerine yapılabilecek çeşitli uygulamalarda kullanılan tekniklerle ilgili bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerde eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için deneysel yöntem ve teknikleri kullanma.
2) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olma.
3) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarım ve Sanat alanları. Anlatım Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Tasarım ve sanatsal mimari mekanlar. Anlatım Anlatım
3 Tasarım ve Sanat Teknolojisi. Anlatım Anlatım
4 Tasarımda mekansal uygulamalar. Örnekler. Anlatım Anlatım
5 Tasarım-Duvar Resmi ilişkisi. Dünyadan örnekler. Anlatım Anlatım
6 Duvar Resmi Projelendirme-1 ( Mekan oluşum ve araştırmaları.) Anlatım Anlatım
7 Duvar Resmi Projelendirme-2 (Teknolojik araştırmalar.) Anlatım Anlatım
8 Ara Sınav Anlatım
9 Duvar Resmi Projelendirme-3 ( Eskiz ve tasarımlar) Anlatım Anlatım
10 Duvar Resmi Projelendirme-4 (Photoshop uygulamaları.) Anlatım Anlatım
11 Duvar Resmi Projelendirme-5( Belirlenmiş mekanlara proje uygulamaları.) Anlatım Anlatım
12 Duvar Resmi Projelendirme-6( Belirlenmiş mekanlara proje uygulamaları.) Anlatım Anlatım
13 Duvar Resmi Projelendirme-7( Belirlenmiş mekanlara proje uygulamaları.) Anlatım Anlatım
14 Duvar Resmi Projelendirme-8( Belirlenmiş mekanlara proje uygulamaları.) Anlatım Anlatım
15 Duvar Resmi Projelendirme-9( Belirlenmiş mekanlara proje uygulamaları.) Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar