DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Heykel Tarihi II RES   736 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat KARAASLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
20. yüzyıldan günümüze kadar geçen süreçte, heykel sanatının geçirdiği evrimler ve çağdaş sanat akımlarını dönemlerinin kendine özgü koşulları içerisinde irdelemektir.
Dersin İçeriği
20 yy. heykel sanatının sanat akımları ve sanatçıların tanınması ve sanatçıların çalışmalarının plastik açıdan değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat akımları ve sanatçılarını tanır
2) 20. yy. ın ikinci yarısından günümüze heykel sanatının gelişimini bilir
3) 20. yüzyıl heykel sanatçılarının üslup ve anlayış farklılıklarını bilir
4) Günümüz heykel sanatının sorunlarını tartışır
5) Modernizm ve Postmodernizm kavramları üzerine fikir sahibi olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kavramsal Sanat ve Joseph kosuth Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Pop Art Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hiper Realizm Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yoksul Sanat ve Süreç Sanatı Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Arazi Sanatı Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sosyal Heykel ve Joseph Beuys Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yeni Gerçekcilik Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
9 Feminist Sanat ve Kiki Simith Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yoksul Sanat ve Süreç Sanatı Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Video Sanatı Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Heykel Sanatı ve Postmodernizm Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Postmodernizm ve Modernizm Tartışmaları Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Postmodernizm ve Modernizm Tartışmaları Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Postmodernizm ve Modernizm Tartışmaları Kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar