DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Form ve Tasarım II RES   732 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Birnur ERALDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Heykel plastiğinin denge, ritm, ağırlık, kütle ve yapısal dinamikler gibi temel elemanlarının kullanılması yoluyla yeni ve özgün tasarımlar yapmak
Dersin İçeriği
Bu üç boyutlu form tasarımı dersinde kavram gelişimi ve yapısal problem çözme becerisi vurgulanmaktadır. Doğada, sanatta ve mimarideki form örneklerinin yanı sıra, temel malzemeleri ve teknikleri kullanan heykel yaklaşımları tartışılmakta ve uygulanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
2) Sanat eğitimi programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.
3) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olur.
4) Have the knowledge and application skills in the main areas of visual arts.
5) Öğrencilerinin eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
6) Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar, programlar.
7) Dinamik bir sanat eğitimcisi olarak, bilgi teknolojilerinin gelişimine uyum sağlamada gerekli bilinci, sorumluluğu , becerileri kazanır.
8) Bireyi bilişsel, devinişsel, duyuşsal yönleriyle bir bütün olarak ele alır.
9) Bir kültür ve tarih mirası olan müzelerden etkin bir eğitim ortamı olarak yararlanır, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkma bilinci oluşturur.
10) İnsan topluluklarının ve uygarlıkların oluşum süreçlerini ve özelliklerini bilir ve açıklar.
11) Sanat eğitiminin temel kavramlarını ve sanat eğitimi araştırma süreç ve tekniklerini gelişmelere uygun biçimde kullanır.
12) Alana ilişkin yabancı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir .
13) Form ile fonksiyon arasındaki ilişkiyi kurar.
14) Madde ile form arasındaki ilişkiyi bilir ve uygular .
15) Madde, malzeme ve teknolojiyi, aralarındaki ilişkiyi bilir ve kullanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarım Çalışmaları Kavram Araştırmaları ve Uygulama Alıştırmaları
2 Tasarım Çalışmaları Kavram Araştırmaları ve Uygulama Alıştırmaları
3 Form Uygulamarı ve Tasarım Kavram Araştırmaları ve Uygulama Alıştırmaları
4 Form Uygulamarı ve Tasarım Kaynak Araştırması ve Görsel İncelemeler
5 Form Uygulamarı ve Tasarım Kaynak Araştırması ve Görsel İncelemeler
6 Örnek Sanat Çalışmaların İncelenmesi Kaynak Araştırması ve Görsel İncelemeler
7 Örnek Sanat Çalışmaların İncelenmesi Kaynak Araştırması ve Görsel İncelemeler
8 Ara Sınav
9 Kütle ve Yapısal Dinamik Araştırması Uygulama Alıştırmaları ve Proje Oluşturulması
10 Kütle, Ritm ve Denge Araştırması ve Sanat ürünün temel formları Uygulama Alıştırmaları ve Proje Oluşturulması
11 Kütle, Ritm ve Denge Araştırması ve Sanat ürünün temel formları Uygulama Alıştırmaları ve Proje Oluşturulması
12 Taslak Projelerin Tartışılması Dosya İnceleme ve Hazırlık
13 Taslak Projelerin Tartışılması Dosya İnceleme ve Hazırlık
14 Proje Çalışması Dosya İnceleme ve Hazırlık
15 Proje Çalışması Dosya İnceleme ve Hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar