DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Heykel Tarihi I RES   717 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat KARAASLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
19. yüzyılın sonundan günümüze kadar geçen süreçte, heykel sanatının geçirdiği evrimler ve çağdaş sanat akımlarını dönemlerinin kendine özgü koşulları içerisinde irdelemektir.
Dersin İçeriği
20 yy. heykel sanatının modernleşme sürecini içerir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 20. yy. da yaşayan ve kişisel üslupları ile öne çıkan sanatçıları tanır
2) 20. yy. da gerçekleşen ve öne çıkan sanat ürünlerini inceleyerek, bilgi sahibi olur
3) 20.yy.da ortaya çıkan sanat akımları üzerine teorik çalışmalar yapar
4) 20. yy. da ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen sanat olaylarını bilir
5) Görsel sanatların diğer sanat disiplinleri ile ilişkisini kurar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Avrupa da 1. Dünya Savaşı öncesi ortaya çıkan sanat akımları kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Rodin - Brancusi - Rosso - Broudell kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kübizm ve kübist heykel sanatçıları kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kostrüktivizm ve konstüktivist sanatçılar kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Fütürizm ve Fütürist Sanatçılar kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dadaizm ve Dadaist sanatçılar kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Minimalizm ve Minimalist Sanatçılar kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
9 Sürrealizm ve Sürrealist Sanatçılar kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Land Art kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kavramsal Sanat kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sosyal Heykel ve Josef Boys kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Performans sanatı kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Happyningler kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Toplumcu Gerçekci Heykeller kaynak tarama ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar