DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heykel II RES   708 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat KARAASLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üç boyutlu düşünme ve üretim biçimlerine dönük olarak, özgün çalışmalar yapmak.
Dersin İçeriği
Doğa formlarından yararlanarak, üç boyutlu çalışmaların yapıldığı ve üzerinde tartışmaların yürütüldüğü bir derstir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Heykel sanatında içinde yaşanılan dönemin anlayış ve gerçeklerine uygun olarak bir sanatsal problemin çözümüne dönük üç boyutlu tasarımlar yapar
2) Heykelde, kütle-detay, boşluk-doluluk,negatif-pozitif hacimler,uyum-zıtlık gibi birbirini tamamlayan değerleri bilir,
3) Doğal formların plastik çözümlemelerini bilir
4) Sanatsal bir ürün oluşturmada, farklı konu teknik ve malzemelerle, bir problemin çözümüne dönük araştırmalar yapabilir
5) Anıtsal tasarımlar yapabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlı modelden etüd çalışması için ön hazırlık.(konstrüksiyon hazırlamak,örneklerin incelenmesi, kil hazırlığının yapılması Kilin plastik kıvama getirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
2 Canlı model çalışmasının heykel eğitimindeki önemi üzerine teorik tartışma , modeli ayrıntılarıyla inceleme, bütün ve parçalar arasında ilişki kurma Anatomi atlaslarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Canlı modelden desen çizimi, modeli doğru olarak çizgiyle ifade edebilme Desen çizimi Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
4 1/1 ölçülerinde modelden kil etüt çalışmasına başlangıç Model üzerinden küçük kroki çizimlerinin yapılması Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
5 Canlı modelden etüt çalışması Ders anlatımı ve eleştiri Anlatım
Bireysel Çalışma
6 Canlı modelden etüt çalışması Ders anlatımı ve eleştiri Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
7 Canlı modelden etüt çalışması Değerlendirme ve eleştiri Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 Canlı modelden etüt çalışmasının bitirilmesi ve eleştirilerin yapılması Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Çalışmanın kalıplandırılması ve dökümü Çalışmalar üzerine eleştiriler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Figüratif kompozisyon çalışması için örnek çalışmaların incelenmesi ve seçilen tema üzerinde tartışma, Çalışmalar üzerine eleştiriler Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
12 Figüratif kompozisyon çalışması için kostrüksiyon hazırlama ve yapılan eskizlerin değerlendirilme Çalışmalar üzerine eleştiriler Anlatım
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Figüratif kompozisyon çalışması Çalışmalar üzerine eleştiriler
14 Figüratif kompozisyon çalışması Çalışmalar üzerine eleştiriler Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Figüratif kompozisyon çalışması Çalışmalar üzerine eleştiriler Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar