DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Resim I RES   701 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TİRE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatsal kimliklerin oluşmasına yönelik, değişik anlatım biçimlerinde farklı teknik ve malzemelerle uygulama çalışmaları yapmak ve sanat tarihinde yer alan ürünlerin konu-kavram-teknik, biçim içerik açısından kuramsal analizleri yapılarak, kavramsal düşünme biçimi içinde kendine özgü sanatsal bir dil yaratmak.
Dersin İçeriği
Bu Atölye dersi öğrencinin lisans döneminde edindiği sanatsal donanımı, daha bilinçli bir şekilde kullanmasına olanak sağlayacak çalışmayı içerir. Öğrencinin bilgi birikimine, becerilerine, yaratıcı bir boyut kazandırması amacıyla bu ders bir proje ile desteklenerek sürdürülür. Resmin temel verileriyle (renk, biçim, kompozisyon vd.)bireyin özgün sanatsal bir dile ulaşması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerde eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için deneysel yöntem ve teknikleri kullanır. Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olur.
2) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olma.
3) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kavramların ve nesnelerin belirlenmesi Anlatım, gözlem, beyin fırtınası Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Kavramlara ve nesnelere yönelik teorik araştırmaların yapılması ve değerlendirilmesi Anlatım, gözlem, beyin fırtınası Anlatım
Beyin Fırtınası
3 Belirlenen kavram ve nesnelere göre farklı mekanlarda uygulama yapan sanatçılardan örnekler Anlatım, gözlem, beyin fırtınası Anlatım
Beyin Fırtınası
4 Belirlenen kavram ve nesnelere göre farklı mekanlarda uygulama yapan sanatçılardan örnekler Mekan içerisinde modelden çalışma Proje / Tasarım
5 İçmekan ve figür uygulaması Mekan içerisinde modelden çalışma
6 İçmekan ve figür uygulaması Mekan içerisinde modelden çalışma
7 Doğa ve manzara Anlatım, görseller Anlatım
8 Ara Sınav
9 Doğa ve manzara Anlatım, gözlem, beyin fırtınası Anlatım
Beyin Fırtınası
10 Kentsel çevre Anlatım, görseller Anlatım
Beyin Fırtınası
11 Kentsel çevre Anlatım, gözlem, beyin fırtınası Anlatım
Beyin Fırtınası
12 Kamusal alan ve güncel sanat uygulamaları Anlatım, gözlem, beyin fırtınası Anlatım
Beyin Fırtınası
13 Kamusal alan ve güncel sanat uygulamaları Anlatım, gözlem, beyin fırtınası Anlatım
14 Güncel sanat çalışmalarının incelenmesi (bienaller, trienaller, sergiler, vb.) Anlatım, gözlem, beyin fırtınası Anlatım
15 Güncel sanat çalışmalarının incelenmesi (bienaller, trienaller, sergiler, vb.) Anlatım, gözlem, beyin fırtınası Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar