DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güvenlik ve Terör UİY   720 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Aslı ILGIT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası güvenlik alanındaki temel tartışmaları, kuramsal ve teorik yaklaşımları aktarmak, terör ve terörism konularındaki tarihsel ve güncel gelişmeleri farklı yaklaşımlar ve vakalarla sorgulamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Çatışmalar ve savaşlar dünya siyasetinin kalıcı birer parçası olsa da, güvenlik kavramı sürekli bir değişim halindedir. Bu seminere, uluslararası güvenlik konusundaki ana kavramsal tartışmaları ele alarak başlayıp spesifik bir siyasi şiddet biçimi olan terörizm üzerine odaklanacağız. Seminerde, terörizmin tanımı, evrimini, nedenleri, yöntemleri, çeşitleri, kavramsal ve vaka eksenli bir bakış açısı ile ele alınacaktır. Üzerinde duracağımız konulardan bazıları: Terörizm nedir; Bu tanımlar neden önemlidir; İntihar bombacıları kimdir ve nasıl motive olurlar; Terörizmin ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutları ve uluslararası güvenlik üzerindeki etkileri nelerdir; Devletlerin ve uluslararası örgütlerin terörizmle mücadeleye yönelik girişimleri nelerdir, vb.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Derse Giriş ve Tanıtım
2) Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında güvenliğin tanımı ve güvenlik konusuna ana yaklaşımları tanır.
3) Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında güvenlik konseptinin geçirdiği evrimi ve güvenlik konusuna eleştirel yaklaşımları tanır.
4) Öğrenciler, savaşın evrimi ve haklı savaş kavramları üzerindeki tartışmaları öğrenir.
5) Öğrenciler küresel güvenlik komplexi adlı kitap üzerinde tartışmalara katılır.
6) Öğrenciler NATO'nun evrimi hakkındaki tartışmalara katılır.
7) Öğrenciler Ortadoğu'daki şiddetin tarihi hakkındaki tartışmalara katılır.
8) Sınav
9) Öğrenciler, terör konusuna giriş yaparak terör ve terörizm'in konusundaki tanımsal ve kuramsal tartışmaları öğrenir.
10) Öğrenciler terör ve terörizm konusuna tarihsel bir bakış açısıyla farklı terör olaylarını inceler.
11) Öğrenciler terör ve terörizmin türleri ve sebepleri hakkındaki farklı tartışmaları inceler.
12) Öğrenciler terör ve terörizmle mücadele örneklerini inceler.
13) Öğrenciler terör ve terörizmle mücadele örneklerini inceler.
14) Öğenciler dönem boyunca hazırladıkları ödevleri sınıf içinde sunarak hem sunum ve anlatım becerilerini geliştir.
15) Öğenciler dönem boyunca hazırladıkları ödevleri sınıf içinde sunarak hem sunum ve anlatım becerilerini geliştir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içerisindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Sosyal bilimler alanında kullanılan temel kavramsal yaklaşımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi elde eder.
4
Toplanan verileri sosyal olguları açıklamak için kullanır.
5
Sosyal bilimler alanındaki etkileşimi disiplinlerarası bağlamda analiz eder.
6
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirebilir.
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma yetisi kazanır.
9
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
11
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Güvenlik II Okuma
4 Savaşın Evrimi ve 21. Yüzyılda Savaş ve Barış; Haklı Savaş Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Küresel Güvenlik Kompleksi Okuma; Kitap Değerlendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 NATOnun Dönüşümü Okuma; Kitap Değerlendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Ortadoğu: Bir Şiddet Tarihi Okuma; Kitap Değerlendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Terörizm Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Tarihsel Süreç Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Türleri ve Sebepleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Terörle Mücadele Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Terörle Mücadele II Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Öğrenci Sunumları Sunum Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
15 Öğrenci Sunumları Sunum Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar