DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dış Politikası UİY   702 2 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Harun ARIKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
dersin amacı çağdaş ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar Türk Dış Politikasının temel ilkelerini ve Türk Dış Politikasındaki değişimleri analiz etmektir. Bu bağlamda, dersin ana amaçlarından birisi öğrencilere Türk Dış Politikası ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi birikimini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilere, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türk dış politikasının temel prensiplerini ve dinamiklerini tanıtır. Ayrıca, Türkiyenin temel dış politika konularının bir analizini sunar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk Dış Politikasının tarihsel ve kurumsal gelişimini eleştirel bir bakış açısıyla açıklar.
2) Türk Dış Politikasındaki değişimleri uluslararası ve bölgesel konjonktürel gelişmeler ışığında analiz etme becerisi geliştirir.
3) Türkiyenin küresel ve bölgesel sistem içerisindeki aktörlerle ilişkilerini açıklayabilme becerisi kazandır.
4) Dış politika yapım süreci ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi birikimi kazandırır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içerisindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Sosyal bilimler alanında kullanılan temel kavramsal yaklaşımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi elde eder.
4
Toplanan verileri sosyal olguları açıklamak için kullanır.
5
Sosyal bilimler alanındaki etkileşimi disiplinlerarası bağlamda analiz eder.
6
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirebilir.
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma yetisi kazanır.
9
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
11
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk Dış Politikasının Kuramsal Çerçevesi ve Uygulanması Kaynak Okuma
2 Türk Dış Politikası: 1923-1945 Kaynak Okuma
3 Türk Dış Politikası: 1945-1980 Kaynak Okuma
4 Soğuk Savaş Dönemi Türkiye- ABD İlişkileri Kaynak Okuma
5 Soğuk Savaş Dönemi Türkiye- AB İlişkileri Kaynak Okuma
6 Soğuk Savaş Dönemi Türkiye- NATO İlişkileri Kaynak Okuma
7 Soğuk Savaş Dönemi Türkiye- Ortadoğu İlişkileri Kaynak Okuma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 oğuk Savaş Sonrası Türkiye- Yunanistan İlişkileri Kaynak Okuma
10 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- Kafkasya ve Orta Asya İlişkileri Kaynak Okuma
11 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- Ortadoğu Kaynak Okuma
12 Soğuk Savaş Sornası Türkiye- Balkanlar Kaynak Okuma
13 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- ABD İlişkileri Kaynak Okuma
14 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- AB İlişkileri Kaynak Okuma
15 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- Rusya İlişkileri Kaynak Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar