DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması İÇM1   701 3 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç Mimarlık temel alanında belirlenmiş olan araştırma konusu çerçevesinde bilimsel araştırma yürüterek araştırma bulgularını tez formatında sunma becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Araştırmaya konu olan sorunun tanımlanması, konuyla ilgili literatür taraması, kullanılan materyal ve yöntemler, bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, gelecekteki çalışmalar için öneriler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma süreci ve teknikleri ile ilgili bilgi ve beceri kazanır.
2) Bilimsel rapor yazma ve araştırma bulgularını tez formatında ifade etme yetkinliği kazanır.
3) Tez yazım sürecinde karşılaşılan sorunları çözme becerisi kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)